(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
5-cyfrowe numery tel. stacjonarnych w Polsce
Kosiarz-PL
2009-10-09 16:54:06 UTC
Potrzebna mi informacja, do kiedy działały w Polsce numery telefonów
stacjonarnych składające się z numeru kierunkowego i 5 cyfr, np.
(0-12) 34 567.
vari
2009-10-09 17:44:16 UTC
Potrzebna mi informacja, do kiedy dzia³a³y w Polsce numery telefonów
stacjonarnych sk³adaj±ce siê z numeru kierunkowego i 5 cyfr, np.
(0-12) 34 567.

W Warszawie jeszcze w ksi±¿ce telefonicznej 1979/1980 ostatnia centrala
mia³a 5 cyfrowe numery.
W innych czêsciach kraju by³o to nawet do drugiej po³owy lat 90 np w
Miêdzyzdrojach (ale tak bli¿ej ¶rodka dekady).
vari
PiotRek
2009-10-09 17:53:36 UTC
W Warszawie jeszcze w książce telefonicznej 1979/1980 ostatnia centrala
miała 5 cyfrowe numery.
O, a pamiętasz może, która?
--
Pozdrawiam

Piotr
Jarosław Sokołowski
2009-10-09 18:25:20 UTC
Post by PiotRek
W Warszawie jeszcze w książce telefonicznej 1979/1980 ostatnia
centrala miała 5 cyfrowe numery.
O, a pamiętasz może, która?
Chyba jakaś tajna, podziemna. W Krakowie, to co innego.
--
Jarek
Michal Jankowski
2009-10-09 18:25:09 UTC
5-cyfrowe numery to nie wiem, ale w 1998 w Ostrołęce był jeszcze
(należący do prywatnego abonenta) numer 2122, (nie)sławny z pewnego
powodu. 8-)

MJ
michal.b
2009-10-09 18:54:08 UTC
Post by PiotRek
W Warszawie jeszcze w książce telefonicznej 1979/1980 ostatnia centrala
miała 5 cyfrowe numery.
O, a pamiętasz może, która?
--
Pozdrawiam
Piotr
Myśle że w tym referacie znalezionym na stronie UKE , znajdziesz
odpowiedz:
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/47/37/4737/Historia_numeracji_w_sieci_telefonicznej.pdf
SDD
2009-10-09 18:56:26 UTC
5-cyfrowe numery to nie wiem, ale w 1998 w Ostro³êce by³ jeszcze
(nale¿±cy do prywatnego abonenta) numer 2122, (nie)s³awny z pewnego
powodu. 8-)
U mnie w Radomsku (SN 457) numery 4-cyfrowe byly niej wiecej do 1992 roku -
wyjatkiem byl rejon (dosc rozlegly obszar wiosek - do 40 km w niektorych
kierunkach) gdzie byly numery 5-cyfrowe na 1, osiagane lokalnie po wybraniu
stosownej koncowki.
Potem (po uruchominu centrali OCB) wprowadzono numeracje 5-cyfrowa . W
listopadzie 1996 roku wprowadzono numeracje 6 dyfrowa, poprzez dodanie cyfry
8 i jednoczesnie zlikwidowano SN 457 przylaczajac nas do SN 44.
W nastepnym (bodajze) roku wprowadzono numeracje 7-cfrowa, dodajac cyfre 6 a
dla niektorych numerow 7, jednoczesnie laczac SN 45 (Tomaszow Mazowiecki) z
SN 44.

Pozdrawiam
SDD
Sempiterna
2009-10-09 22:30:42 UTC
Post by PiotRek
W Warszawie jeszcze w książce telefonicznej 1979/1980 ostatnia centrala
miała 5 cyfrowe numery.
O, a pamiętasz może, która?
Nie wiem, czy nie chodziło o 319xy, gdzie x=1 lub 0 (dla pozostałych x
jeśli coś było, to 6-cyfrowe)...? Ówcześnie zlokalizowane urządzenia
zapowiedzi słownych - magnetofony TAJ, czy jakoś tak, pokoik na 1 chyba
piętrze i niewielka ściana magnetofonów. np. 31911 pogoda, 31912 sport i
totek, 31913 program TV, 31916-8... kurcze, muszę poszperać w archiwum,
uleciało z pamięci :) 31919 jak obok :), 31901 horoskop chyba. Później
zrobiono 3191xx, gdzie numery zmieniono nie do końca "systemowo".
Pomijam linie typu WLZ, czy np. 21007 do Polibudy, czy chyyyyba 21005 do
KC :)
Jeśli to nie to, chętnie dowiem się co, przypomnę sobie dawniejsze czasy
:)
--
Nowy telefon do wiadomej Wiktorii:
{ Tel. 00 38 (098) 534-37-97 } E-mail:***@mail.zp.ua
Sempiterna
2009-10-09 22:43:26 UTC
Post by Michal Jankowski
5-cyfrowe numery to nie wiem, ale w 1998 w Ostrołęce był jeszcze
(należący do prywatnego abonenta) numer 2122, (nie)sławny z pewnego
powodu. 8-)
Mówisz o pewnym niewielkim przekłamaniu? :)
--
Nowy telefon do wiadomej Wiktorii:
{ Tel. 00 38 (098) 534-37-97 } E-mail:***@mail.zp.ua
Przemysław Kowalik
2009-10-10 05:47:53 UTC
Post by Sempiterna
Post by Michal Jankowski
5-cyfrowe numery to nie wiem, ale w 1998 w Ostrołęce był jeszcze
(należący do prywatnego abonenta) numer 2122, (nie)sławny z pewnego
powodu. 8-)
Mówisz o pewnym niewielkim przekłamaniu? :)
2122? Znacząca sekwencja cyfr :-).
No, ale odgrzebałem książkę telefoniczną z 1998 i widzę, że do Ostrołęki
kręciło się wtedy 0-29 a nie 0-20, więc o co kaman, jak mawia
współczesna młodzież :-)?

Przemek
vari
2009-10-10 06:03:53 UTC
O, a pamiêtasz mo¿e, która?
Pamiêtam tylko, ¿e numery zaczyna³y siê od 2.
Co¶ mi siê kojarzy, ¿e abonenci z okolicy Filtrów mieli takowe numery.
vari
vari
2009-10-10 06:10:52 UTC
2122? Znacz±ca sekwencja cyfr :-).
No, ale odgrzeba³em ksi±¿kê telefoniczn± z 1998 i widzê, ¿e do Ostro³êki
krêci³o siê wtedy 0-29 a nie 0-20, wiêc o co kaman, jak mawia wspó³czesna
m³odzie¿ :-)?
OdpowiedŒ brzmi: "Strrrrowger" (k³apanie "translacyjne" OIDP mog³o siê
r±bn±æ - nie znam siê na tym typie centrali ale jakis chyba by³ przekaŒnik
co k³apa³ w takt nadawania abonenta i przekazywa³ dalej np do ACMM) a ju¿ na
pewno K-66 ze swymi nies³awnymi rejestrami abonenckimi.
W koñcu 10 impulsów odpowiadajace cyfrze 0 to "prawie" 9.
Mo¿na by³o w komputerze ustawiæ 0-20 2122 a dodzwaniac siê na 0-29 2122 co
wcae nie by³o takie rzadkie.
Kto pamiêta schy³ek ery central mechanicznych, przemoczonych i uszkodzonych
kabli, krotnic VLF ten jest ¶wiadomy "jakosci" tamtej sieci.

vari
ąćęłńóśźż
2009-10-10 07:14:29 UTC
Zapewne 210-06 i 210-07 ;-))
JaC


-----
Post by PiotRek
O, a pamiętasz może, która?
ąćęłńóśźż
2009-10-10 07:15:24 UTC
Jak najbardziej, w Szkole Wawelberga ;-))
JaC


-----
Coś mi się kojarzy, że abonenci z okolicy Filtrów mieli takowe numery.
Przemysław Kowalik
2009-10-10 07:29:09 UTC
Post by Przemysław Kowalik
2122? Znacząca sekwencja cyfr :-).
No, ale odgrzebałem książkę telefoniczną z 1998 i widzę, że do Ostrołęki
kręciło się wtedy 0-29 a nie 0-20, więc o co kaman, jak mawia współczesna
młodzież :-)?
Odpowiedź brzmi: "Strrrrowger" (kłapanie "translacyjne" OIDP mogło się
Czy chodzi o abonenta z modemem podłączonego do Strowgera czy gdzieś "po
drodze" (przepraszam za lamerskość pytania)?
Można było w komputerze ustawić 0-20 2122 a dodzwaniac się na 0-29 2122 co
wcae nie było takie rzadkie.
A pytam, bo kupiłem modem pod koniec 1997 i aż do lata 2003 korzystałem
z niego będąc podłączonym do Netii ze Świdnika (aczkolwiek na wschodnich
rubieżach Lublina: 81 461xxxx). No i nie wydaje mi się, abym
kiedykolwiek dodzwonił się do Ostrołęki :-). Najczęściej, zwłaszcza
wieczorami, nie dodzwaniałem się w ogóle - miałem w konfiguracji dial-up
ustawione 100 prób połączenia i ze 2-3 razy tyle też było za mało :-).


Przemek
SDD
2009-10-10 08:31:55 UTC
rubie¿ach Lublina: 81 461xxxx). No i nie wydaje mi siê, abym kiedykolwiek
dodzwoni³ siê do Ostro³êki :-). Najczê¶ciej, zw³aszcza
A modem wybieral Ci tonowo (DTMF) czy impulsowo (cyk-cyk-cyk-cyk)?

Pozdrawiam
SDD
Michal Jankowski
2009-10-10 15:00:52 UTC
Można było w komputerze ustawić 0-20 2122 a dodzwaniac się na 0-29 2122 co
wcae nie było takie rzadkie.
Gorzej. Można było dodzwonić się na 0-202122, przesiedzieć przy
komputerze 2 godzinki i dostać rachunek za połączenie z Ostrołęką.
Były takie przypadki na grupie opisywane, i męczarnie z reklamacją...

MJ
Przemyslaw Frasunek
2009-10-10 15:01:30 UTC
Post by Kosiarz-PL
Potrzebna mi informacja, do kiedy działały w Polsce numery telefonów
stacjonarnych składające się z numeru kierunkowego i 5 cyfr, np.
(0-12) 34 567.
W Lublinie do 1996 r. w śródmieściu były pięciocyfrowe, podczas gdy w
nowych dzielnicach były już sześciocyfrowe. Moja babcia miała 253xx,
przemianowane później na 53253xx.
vari
2009-10-10 15:32:20 UTC
Post by vari
Mo¿na by³o w komputerze ustawiæ 0-20 2122 a dodzwaniac siê na 0-29 2122 co
wcae nie by³o takie rzadkie.
Gorzej. Mo¿na by³o dodzwoniæ siê na 0-202122, przesiedzieæ przy
komputerze 2 godzinki i dostaæ rachunek za po³±czenie z Ostro³êk±.
By³y takie przypadki na grupie opisywane, i mêczarnie z reklamacj±...
Ja jako ¶wierzo upieczony pracownik TP dosta³em do zbadania problem
reklamacji pewnej abonentki od d³u¿szego czasu widocznie bez krawata
(awanturuj±cej siê za pomoc± reklamacji).
Abonentka mia³a na systemie bilingowym rekord:
AbB: 008162 JAPONIA 10m32s 682JT
Upiera³a siê, ¿e do Japonii nie dzwoni³a.
Ja niebacznie zwróci³em uwagê ¿e "co¶ jest nie tak" bo nie ma pe³nego numeru
AbB i zosta³em szybko przywo³any do porz±dku ¿e wszystkojest jak nale¿y bo
"na pewno ta pani ma telefon z antenk± i poprzez odbijanie siê fal...." (juz
nie mog³em s³uchaæ tej pracowniczki - ona naprawdê co siê potem okaza³o
wierzy³a w toco mówi³a a mnie traktowa³a jako bezczelnego m³okosa "który siê
musi jeszcze wiele nauczyæ zanim zacznie siê m±drzyæ".
Tak siê z³o¿y³o, ¿e abonentka owa by³a "sta³ym klientem" w kwestii
reklamacji i jej wyposa¿enie zosta³o zrównoleglone z portem loguj±cym
autonomiznego systemu badaniowego.
Tam widnia³ rekord:
AbB 108162 10m32s 4JT
Jasne jak s³oñce. Z Japonii zrobi³ siê Grochów i faktycznie 10minut i 32
sekundy ale nie 682 JT (nie wiem sk±d taka liczba nawet do Japonii ale by³o
co¶ ko³o 600 JT na zwyk³ym rekordzie bilingowym) tylko 4JT.
To wpiêcie w system obserwacyjny uratowa³o skórê abonentce.
vari
ps Nie wiem jak mo¿e siê 0 z 1 pomyliæ w cyfrowym b±dŒ systemie a przecie¿ w
dekadowaniu te¿ trudno o tak± pomy³kê. Co innego w kodzie 2z5.
Mo¿e rejestr siê rypn±³ (mechaniczny by³).
A sk±d te 682 JT to ju¿ najstarsi informatycy nie dochodzili.
Sempiterna
2009-10-10 17:20:54 UTC
ps Nie wiem jak może się 0 z 1 pomylić w cyfrowym bądź systemie a
przecież w dekadowaniu też trudno o taką pomyłkę. Co innego w kodzie
2z5.
Może rejestr się rypnął (mechaniczny był).
2 z 5... dla R2... Ale pewnie tu było podobnie...
cyfra i para:
1 - 0 1
2 - 0 2
3 - 1 2
4 - 0 4
5 - 1 4
6 - 2 4
7 - 0 7
8 - 1 7
9 - 2 7
0 - 4 7
(dalsze są nie istotne dla rozważań).

Czyli jak widzisz, nawet i tu nie mogło się pomylić.
Prędzej stawiałbym na program bilingowy, któremu od jedynki odjęła się,
matematycznie, jedynka i do postprocesingu poszło już 0081...
A skąd te 682 JT to już najstarsi informatycy nie dochodzili.
Komputery są glupie... albo ktoś sobie uprościł przy programowaniu, aby
mu impuls za bardzo ułamkowo nie wychodził.
--
Nowy telefon do wiadomej Wiktorii:
{ Tel. 00 38 (098) 534-37-97 } E-mail:***@mail.zp.ua
Następna strona >
Strona 1 z 3